Teenused

Projekt O2 on nii Eesti kui välisturule orienteeritud ehitusliku projekteerimise terviklahendusi pakkuv ettevõte, kelle missiooniks on luua kvaliteetset, keskkonnasõbralikku, energiasäästlikku ja harmoonilist elukeskkonda.

Projekt O2 visioon on olla innovatiivne ja kiiresti arenev projekteerimisettevõte, kes loob uut väärtust ehituse- ja projekteerimismaastikul, läbi valdkonna parimate, kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistide ja tipptarkvara.

Omame suurt kogemustepagasit ühiskondlike, tööstus, äri- ja büroohoonete ning elamispindade projekteerimisel. Ettevõttesisene kvaliteedijuhtimissüsteem ja tihe koostöö asjatundlike partneritega võimaldab meil pakkuda Tellijale kõige sobivama komplekse arhitektuurse, insenertehnilise ning tehnoloogilise lahenduse.

Pakume ehitusliku projekteerimise täisteenust:

 • Projekteerimistööde projektijuhtimine (sh BIM)
 • BIM koordineerimine
 • Hoonete projekteerimine (sh BIM)
  • Arhitektuur ja sisearhitektuur
  • Ehituskonstruktsioonid ja tarindid
  • Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemid
  • Veevarustus ja kanalisatsioon
  • Tuleohutussüsteemid
  • Elektri tugevvool-, nõrkvool- ja automaatikapaigaldised
  • Energiaarvutused ja -märgised
 • Rajatiste projekteerimine
  • Maastikuarhitektuur
  • Tee, liiklus ja teerajatised
  • Veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustikud
  • Sademeveesüsteemid (s.h. kuivendus)
  • Kaugkütte soojustorustikud
  • Gaasitorustikud
  • Elektri kaabelliinid ja tänavavalgustus
  • Sidekaabelliinid
 • Ehitusprojektide ekspertiisid
 • Hoonete ja tehnosüsteemide auditid
 • Üldehituse omanikujärelevalve