Juhtimissüsteem

Projekt O2 on juurutanud ja toimivana hoidnud alljärgnevate rahvusvaheliste standardite nõuetega vastavuses oleva integreeritud juhtimissüsteemi:

ISO 9001:2015 (kvaliteedijuhtimissüsteem);

ISO 14001:2015 (keskkonnajuhtimissüsteem).

Integreeritud juhtimissüsteemi käsitlusala on:

Ehituslik projekteerimine ja projektijuhtimine.

Projekt O2 põhimõtteks on parim kvaliteet ja pidev areng igas aspektis.
Selle põhimõtte järgimiseks tagame:

  • Peame kinni kõigist lubadustest ja pakume vigadeta teenust
  • Teeme koostööd ainult usaldusväärsete ja hinnatud partneritega.
  • Meie kohustus on järgida seaduslikke ja kliendi asjakohaseid nõudeid.
  • Juhtkond püstitab igal aastal kvaliteedi- keskkonna ja töötervishoiualased eesmärgid ja tutvustab neid igale töötajale.
  • Väldime töötajatele vigastuste tekitamist või põduruse tekkimist ning täiustame oma tööalast toimivust pidevalt paremuse poole.
  • Igapäevase töö teostamisel ja projektide kavandamisel on prioriteediks saastamise vältimine ning meil on keskkonna ees pideva parendamise kohustus.

Ettevõtte juhtkond jälgib ja analüüsib integreeritud kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu-ja tööohutuse juhtimissüsteemi efektiivsust läbi regulaarsete juhtkonnapoolsete ülevaatuste. Välise osapoolena teostab sertifitseerimisfirma Bureau Veritas OÜ omalt poolt regulaarset järelevalvet meie juhtimissüsteemi toimivuse üle.