Juhtimissüsteem

Projekt O2 on juurutanud ja toimivana hoidnud alljärgnevate rahvusvaheliste standardite nõuetega vastavuses oleva integreeritud juhtimissüsteemi:

ISO 9001:2015 (kvaliteedijuhtimissüsteem);

ISO 14001:2015 (keskkonnajuhtimissüsteem).

Integreeritud juhtimissüsteemi käsitlusala on:

Ehituslik projekteerimine ja projektijuhtimine.

Projekt O2 põhimõtteks on parim kvaliteet ja pidev areng igas aspektis.
Selle põhimõtte järgimiseks tagame:

 • Peame kinni kõigist lubadustest ja pakume kvaliteetset teenust.
 • Teeme koostööd ainult usaldusväärsete ja hinnatud partneritega.
 • Kohustume järgima seaduslikke ja kliendi asjakohaseid nõudeid.
 • Hindame riske ning täiustame ja parendame oma tööalast toimivust järjepidevalt.
 • Tõstame töötajate pädevust ja kvalifikatsiooni.
 • Käime kaasas valdkonna arenguga ja turumuutustega.
 • Igapäevase töö teostamisel ja projektide kavandamisel on meie prioriteediks keskkonna saastamise vältimine.
 • Projekteerime hooneid, kus kasutatakse keskkonda säästvaid materjale ja tehnoloogiaid.
 • Tõstame töötajate ja koostööpartnerite keskkonnaalast teadlikkust.
 • Parendame järjepidevalt juhtimissüsteemi, et tagada ettevõtte parem toimimine ja tulemuslikkus.
 • Juhtkond püstitab igal aastal kvaliteedi- ja keskkonnaalased eesmärgid ja tutvustab neid.

Ettevõtte juhtkond jälgib ja analüüsib integreeritud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi efektiivsust läbi regulaarsete juhtkonnapoolsete ülevaatuste. Välise osapoolena teostab sertifitseerimisfirma Bureau Veritas OÜ omalt poolt regulaarset järelevalvet meie juhtimissüsteemi toimivuse üle.