Juhtimissüsteem

Projekt O2 on juurutanud ja toimivana hoidnud alljärgnevate rahvusvaheliste standardite nõuetega vastavuses oleva integreeritud juhtimissüsteemi:

ISO 9001:2015 (kvaliteedijuhtimissüsteem);

ISO 14001:2015 (keskkonnajuhtimissüsteem).

Integreeritud juhtimissüsteemi käsitlusala on:

Ehituslik projekteerimine ja projektijuhtimine.

Projekt O2 põhimõtteks on parim kvaliteet ja pidev areng igas aspektis.
Selle põhimõtte järgimiseks tagame:

  • Peame kinni kõigist lubadustest ja pakume kvaliteetset teenust.
  • Teeme koostööd ainult usaldusväärsete ja hinnatud partneritega.
  • Kohustume järgima seaduslikke ja kliendi asjakohaseid nõudeid.
  • Täiustame ja parendame oma tööalast toimivust järjepidevalt ning väldime töökeskkonnas vigastuste ja haiguste tekkimist ning levimist.
  • Igapäevase töö teostamisel ja projektide kavandamisel on meie prioriteediks keskkonna saastamise vältimine ning me teeme kõik endast oleneva, et keskkonda säästa, hoida ja parandada.
  • Läbi oma igapäevase töö, projekteerime hooneid, kus kasutatakse keskkonda säästvaid materjale ja tehnoloogiaid.
  • Juhtkond püstitab igal aastal kvaliteedi- ja keskkonnaalased eesmärgid ja tutvustab neid.

Ettevõtte juhtkond jälgib ja analüüsib integreeritud kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu-ja tööohutuse juhtimissüsteemi efektiivsust läbi regulaarsete juhtkonnapoolsete ülevaatuste. Välise osapoolena teostab sertifitseerimisfirma Bureau Veritas OÜ omalt poolt regulaarset järelevalvet meie juhtimissüsteemi toimivuse üle.