Tegevusload

Tegevusload (MTR majandustegevusteated):

https://mtr.mkm.ee/

EEP001664 Projekteerimine

Ehitusprojekti arhitektuuri osa, konstruktsioonide osa, hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem, kaugkütte- või kaugjahutussüsteem, sisekliima tagamise süsteem, tee, ühisveevärk või -kanalisatsioon.

EPE000515 Ehitusprojekti ekspertiis

Arhitektuuri osa, konstruktsioonide osa, hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem, kaugkütte- või kaugjahutussüsteem, sisekliima tagamise süsteem, ühisveevärk või -kanalisatsioon.

FPR000311 Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, automaatne tulekustutussüsteem.

TEL001862 Elektritööd

Elektripaigaldise projekteerimine, elektripaigaldise projekti ekspertiisi tegemine.

EEG000181 Ehitusuuringud

Ehitusgeodeetiline töö, insenertehniline geodeesiatöö.

EEK000634 Ehitise audit

Arhitektuuri osa, konstruktsioonide osa.

E 692/2012 Muinsuskaitse

Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, muinsuskaitselise järelevalve teostamine, uuringukava koostamine ja uuringu tegemine.

E 684/2012 Muinsuskaitse 

Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, muinsuskaitselise järelevalve teostamine, planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, uuringukava koostamine ja uuringu tegemine.